Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Vanaf augustus betaald ouderschapsverlof mogelijk

De overheid wil het opnemen van ouderschapsverlof stimuleren. Vanaf augustus kunnen werknemers negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Nu is het ouderschapsverlof nog onbetaald, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt in de CAO of arbeidsovereenkomst. 

Ouders en verzorgers kunnen nu 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dit verlof kan naar eigen inzicht worden verspreid. Het verlof is nu in de meeste gevallen nog onbetaald. Hierdoor zien veel ouders er vanaf. Doel van de wijziging is het meer betrokken maken van ouders, vooral vaders, bij het opgroeien van het kind.

Negen weken betaald ouderschapsverlof
Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders 9 weken betaald ouderschapsverlof krijgen, dit is naast 17 weken onbetaald verlof. Voorwaarde is wel dat die 9 weken in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Als werkgever hoef jij dit verlof niet uit eigen zak te betalen, het is een uitkering vanuit het UWV. De werknemer krijgt niet zijn volledige salaris, maar 70% van het dagloon.

Werknemers moeten het verlof twee maanden van tevoren schriftelijk aanvragen, wat ook nu het geval is. Gebruikt de werknemer niet de volledige negen weken betaald verlof? Dan kunnen die weken wel onbetaald worden opgenomen tot het achtste levens jaar van het kind.

Ouderschapsverlof aanvragen bij het UWV
Via de Verzuimmelder of Digipoort van het UWV kun je de uitkering voor het ouderschapsverlof aanvragen. Je vraagt de uitkering achteraf aan, nadat je werknemer voor minimaal één keer het aantal uren van zijn werkweek verlof heeft opgenomen. Het aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken. Verder geldt een maximum van drie uitkeringsverzoeken. Aanvragen kunnen worden ingediend tot drie maanden nadat het kind één is geworden.

Betaald verlof geldt ook als kind in augustus nog geen één jaar is
De regeling geldt ook voor ouders die onlangs een kind hebben gekregen. Voorwaarde is dat het kind nog geen één jaar is op het moment dat de wet ingaat. In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald verlof mogelijk zolang het kind onder de acht jaar is. De negen weken kunnen opgenomen worden gedurende het eerste jaar na adoptie of plaatsing.

Betaald verlof voor meer betrokkenheid en gendergelijkheid
Naast het stimuleren van betrokkenheid past het betaalde ouderschapsverlof ook goed in de agenda van het kabinet op het gebied van zorg en werken. Een ander aspect is het tegengaan van genderongelijkheid op de arbeidsmarkt. Kortom, reden genoeg om het voorbeeld te volgen van landen als Noorwegen en Zweden, waar verlof rond ouderschap al langer uitgebreider is.

De negen weken onbetaald ouderschapsverlof heeft verder geen impact op het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof voor vrouwen. Partners van hebben daarnaast direct na de geboorte gewoon nog recht op vijf dagen vrij en vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden na de komst van de baby.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Heilbron maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie